LEV

LEV is het Hebreeuwse woord voor ‘hart’. Het woord LEV komt in de Joodse bijbel wel 1164 keer voor en is kennelijk heel belangrijk. Dat is niet zo vreemd aangezien het hart immers letterlijk leven mogelijk maakt. Echter zelden wordt het fysieke, biologische hart ermee aangeduid. Meestal heeft het woord ‘hart’ te maken met wat de mens van binnen beweegt. Het hart staat symbool van wie de mens ten diepste is, de bron van zijn denken, voelen en handelen. Het hart staat dus niet alleen voor het gevoelsleven van de mens, maar ook voor zijn bewustzijn en van zijn geweten, de plaats waar hij goede én slechte beslissingen neemt.

De bijbel zegt in Spreuken 4: 23 “Bewaar je hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit komt het leven voort”. Wat ín je hart is bepaalt kennelijk wat eruit komt. Het vergt veel lef om te gaan onderzoeken wat er dan precies in je hart is; welke overtuigingen, gedachten, emoties leven er en welk gedrag brengen zij voort. Die reis naar je hart is niet gemakkelijk. Het is geen weg die altijd geplaveid en recht vooruitgaat. Lef betekent: niet durven, maar toch doen! Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het maken van deze keuze is. Veiligheid en erkenning zijn daarbij essentieel en daarom wil  ik deze reis graag met je meelopen. Iemand thuis zien komen bij haar eigen hart is een voorrecht. Jouw eigen hart weer vinden en van daaruit leven betekent namelijk dat je je thuis voelt bij je zelf, dat je geen manieren meer nodig hebt om je naar de buitenwereld te presenteren, dat je zicht hebt op je eigen dromen en verlangen, dat je liefde kunt ontvangen en geven en dat je denken en voelen meer in balans zijn. Jij kunt daardoor ook beslissingen nemen die goed zijn voor jou en je omgeving. Je kunt ontwikkelen en groeien. Kortom: je mag weer leven!