LEV

LEV is het Hebreeuwse woord voor ‘hart’. Het woord LEV komt in de Joodse bijbel wel 1164 keer voor en is kennelijk heel belangrijk. Dat is niet zo vreemd aangezien het hart immers letterlijk leven mogelijk maakt. Echter wordt hier zelden het fysieke biologische hart bedoeld. 
Met je hoofd (je verstand) kun je verstandig handelen, verantwoordelijkheid dragen en beslissingen nemen. Het hart staat ook voor jouw meest kwetsbare deel, voor wie je ten diepste bent met al je diepe (al dan niet bewuste) gedachten, gevoelens en verlangens. Omdat het hart het meest kwetsbaar is, is dit ook de plek waar je gedurende het leven schade kunt oplopen. Soms weet je gewoonweg niet wat te doen met de pijn in je hart en wordt je geleerd om er op een verstandelijke manier (met je hoofd) mee om te gaan. Zo blijf je ver weg van dat wat in je hart leeft. Dit lijkt (tijdelijk) een goede oplossing te zijn. In Spreuken 4:23 staat echter: “Bewaar je hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit komt het leven voortJe kunt bewust of onbewust wegblijven van wat er in je hart is, maar kennelijk bepaalt dat wat er in je hart is wat eruit komt. Jouw gedachten, gevoelens en gedrag worden dus bepaald door wat er in je hart is. Omdat je hoofd je daarbij weg wil houden ontstaat er innerlijke verdeeldheid. Deze verdeeldheid levert strijd op en is frustrerend, verwarrend en heel vermoeiend. Daarnaast levert het vragen op als: “Wat is er toch met mij? Ik wil zo graag, maar het lukt niet! Ik weet wat God in Zijn woord zegt, maar ten diepste kan ik het niet vatten.” Het kan voelen alsof je vastzit in gedachten- en/of gedragspatronen en je niet in vrijheid kunt leven. Vrijheid waar je juist zo naar verlangt.

Lef  betekent niet durven, maar toch doen!
Het vergt veel lef om te gaan onderzoeken wat er dan precies in je hart is; welke overtuigingen, gedachten, gevoelens en gedrag steeds weer terugkomen. Je hebt echter die verbinding met  jezelf, je hart en God nodig om te ontdekken wat je werkelijk nodig hebt. Die reis naar je hart is niet eenvoudig. Het vraagt naast lef, ook rust en stil durven staan bij wat zich aandient.  Een moedige keuze dus om hulp te zoeken. Maar als jij de verbinding met je hart, jezelf en God kunt maken dan zul je gaan ervaren dat je geen manieren meer nodig hebt om je naar de buitenwereld te presenteren. Je hebt zicht op je eigen dromen en verlangen, je kunt ontvangen en geven en je gedachten, gevoelens en gedrag zijn meer in balans. Er komt ruimte voor ontwikkeling en groei. Jij mag, zoals in psalm 3:1 staat, worden als een boom geplant aan waterstromen die vrucht zal dragen!